fbpx
Návrh bez názvu - 2023-05-31T064726.920

HARMONOGRAM

PARK ÚJEZD RESORT

STAVEBNÍ POVOLENÍ

PODZIM 2022

TERÉNNÍ
ÚPRAVY

ZIMA 2022 / JARO 2023

VÝSTAVBA INFRASTRUKTURY

LÉTO / PODZIM 2023

VÝSTAVBA
VIL

OD PODZIMU 2023

KOLAUDACE

PODZIM 2024

FOTOGRAFIE ZE STAVBY

PARK ÚJEZD RESORT

udržitelnost

PARK ÚJEZD RESORT

Udržitelnost je základním pilířem developerského projektu Park Újezd Resort, který klade důraz na ochranu životního prostředí a dlouhodobou udržitelnost. Spolupracujeme pouze s partnery, kteří sdílí naše hodnoty a mají aktivní zájem o ochranu přírody.

Při výběru stavebních materiálů a technologií dáváme přednost ekologicky šetrným variantám. Spolupracujeme s certifikovanými dodavateli, kteří splňují přísné environmentální standardy. Zohledňujeme materiály s nízkou ekologickou stopou, recyklovatelné prvky a minimalizujeme množství odpadu generovaného během výstavby.

Zelené plochy a zachování přírodního charakteru jsou pro nás klíčové. Při navrhování prostoru se snažíme respektovat a zachovat přírodní prvky a maximálně minimalizovat zásahy do ekosystému. Vytváříme zelené zóny a parkové plochy, které přinášejí příjemné životní prostředí a zvyšují biodiverzitu.

Správa odpadu a recyklace jsou dalšími oblastmi, na které klade Park Újezd Resort důraz. Podporujeme separaci odpadu a recyklaci, abychom minimalizovali množství odpadu, který končí na skládkách a přispěli k udržitelnému nakládání s odpady.

PARTNEŘI PROJEKTU

PARK ÚJEZD RESORT